Genel

Erkek Düşmanı İTÜ

Aşağıdaki görseller İstanbul Teknik Üniversitesi’nin internet sitesinden. Dikkatle bakın. Erkek öğrencilerin yoğun olduğunu herkesin çok iyi bildiği mühendislik bölümlerinin sayfalarında kadın görseli kullanarak neyi başarmaya çalışıyorlar? Şantiyede kadın görüyoruz. Kalıba örümcek gibi tırmandığına, iskelede kırk metre yüksekte yürüdüğüne, yer altı tesisat galerilerinde süründüğüne, toza toprağa çamura bata çıka çalıştığına eminiz (erkek inşaat mühendisleri bunu yapıyorlar). Fotoğrafın birinde önde dört kadın arkada bir erkek öğrenci var. Öbüründe önde iki kadın, arkada bir erkek… Öbüründe diplomayı veren de alan da kadın… Öbüründe laboratuvarda çok bilimsel işlerle uğraşan bir kadın…

Bunlar önemsiz şeyler değildir. Bu görseller rastgele bir araya gelmez. Burada bir kasıt var. Erkek emeğiyle ayakta duran sistemlerde erkeği görmezden gelmek cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın ağa babasıdır. Bu İTÜ’ye özgü de değildir. Bütün üniversitelerimiz ve büyük şirketlerimiz aynı suçu işliyor. Bayramda seyranda reklamda misal bir erkek ve bir kadın polisi yan yana gösteren bakanlık da aynı suçu işliyor. Erkek kasıtlı olarak görünmez hale getirilmeye çalışılıyor. Gözlerden ve böylece gönüllerden de uzak olsun diye. Düşmanlıktan başka bir şey değildir. Düşmanlığa sessiz mi kalacağız?

Leave a Reply

Doğrulama *Captcha loading...

Pin It on Pinterest