Genel

Pembe Otobüs Rezilliği

 

Ayrıcalık talep ediliyor, verildiğinde yine memnun olunmuyor.

 

Feminizm, kadınlara ayrıcalık ister. Ayrıcalık kavramı eşitsizliği içerdiği gibi adaletsizliği de barındırır. Büyük kentlerin belediyelerin sanki kasıtlı yapıyormuşçasına yeterli otobüs çalıştırmaması karşısında verilmesi gereken tepki ne olmalıdır? Feminizmin adaletle ilgisi olsaydı, yolcuların otobüslere sığmaması karşısında feministler “otobüsler artırılsın, balık istifi taşınmak istemiyoruz, bu durum kadınlara ayrıca rahatsızlık veriyor” derlerdi. Feminizm başından beri adalet kavramından bütünüyle kopuk gelişen bir düşünce akımı olduğu için bunun yerine “erkek terörü”, “erkek şiddeti”, “erkek saldırganlığı”, “erkek egemen” gibi yıkıcı ve hatta kimi zaman TCK’ya göre suç oluşturan ifadelerle toplum kesimlerini aşağılar, nefret aşılar ve ayrılık yaratır. Yapıcı olmayan ayrıcalık ve haksız kayırma talepleri konusunda liberalizmin şubesi olan feminizm ile Siyasal İslam ironik biçimde uzlaşmıştır. Siyasal İslam’ın kadınlar için talepleri bellidir: Sokakta ve iş dünyasında erkeklerden yalıtma, bekar kalma hakkı tanımama, eğitimi ikinci plana atma. Sığ bir bakışla erkeği kayırıyor gibi görünen bu yalıtma tasarısı aslında kimi konuda kadını kayırır, yani ayrıcalık tanır. Ev kadınlarına maaş ödeme teklifi Siyasal İslamcılardan gelmiştir örneğin. Erkeğin de yapabileceği kimi iş kollarını kadına verme fikri de onlara aittir. Bu bakış açısının uzantısı olarak kadınların binecekleri otobüsü ayırma fikrinin de onlardan gelmesi doğaldır.

Üstteki fotoğraf ABD’de beyazların ve zencilerin ayrı vagonları kullandığı tarihlerden. Alttaki fotoğraf kadınlara özel vagonların kullanıldığı günümüzden. Yazı: “Bir resim beyazların ayrıcalıklı oluşunu temsil ederken, öteki kadınların ‘mağduriyetini’ temsil ediyor.”

Feminizmle Siyasal İslam’ın nasıl olup da uzlaştığını, dindar bağnazlıkla liberalizm arasında sıkışıp kalmış Yeni Türkiye’nin yakın geçmişteki kafa karışıklığını özetleyerek anlayabiliriz:

1) Eski, geleneksel taşra yaşamının gençlere sağladığı iletişim kurma ortamlarını ortadan kaldıran kent yaşamı, onlara toplum içine çıkıp ilişki kurabilmek için modernizmin yarattığı seçenekleri sunuyor: Okul, üniversite, kafeterya, içkili mekanlar. Bu seçenekleri yabancılayan eski kafalı ailelerin çocukları karşı cinsle ilişki kuracağı sağlıklı ortamlardan yoksun kalıyor. Eskiyi yitirdiği gibi moderni de benimseyemiyor. Bu durum bir ölçüde sağlıklı evliliklerin de yapılmasını önlüyor. Maddeciliğin egemen olması, yoksullaşma ve işsizlik yeni evliliklerin kurulmasını zorlaştırıyor. Bu durum sağlıklı cinselliğin yaşanmasını önlüyor. Sağlıklı cinselliğin yaşanamaması hem kadında hem erkekte anormal ruhsal sonuçlar doğuruyor.

2) Polis ve adliyenin çürümesi, her türlü suç gibi cinsel suçları da engelleyemiyor.

3) Bütün bunlara karşın istatistiklere bakıldığında cinsel suçların nüfustan ve diğer suçlardan daha hızlı artmadığını görüyoruz.

4) Tekel durumuna gelen basın, nüfusla doğru orantılı artan cinsel suçlarda bir patlama varmış gibi yayın yapıyor. Eleştirel okumayı bilmeyen kamuoyu buna inandırılıyor.

5) Cinsel suçların patladığı algısına karşı feministler suçun engellenmesini talep etmek yerine kadınlara erkeklerden nefret edip onlarla çatışmayı öğretiyor. Aslında basbayağı kadınların erkeklerden yalıtılmasını istemiş oluyor; tıpkı Siyasal İslam

6) Siyasal İslamcı yöneticiler, feministlerin bu taleplerini bilinçaltı düzeyde veya bilinçli olarak “kadınlar erkeklerden yalıtılmayı istiyorlar” biçiminde yorumluyorlar. Zaten başından beri onayladıkları bir yaklaşım olduğu için gerekeni yapmaya en kolayından başlıyorlar: Otobüsleri ayırmak.

Zihinsel süreç böyle işliyor.

Ne var ki feminizmin adaletle ilgisi olmadığı için duracağı, doyacağı, huzura ereceği bir nokta da yoktur. Kadına özel otobüsü, yani talep ettiği kayırmacılığa kavuşan, ayrıcalığı alan feministler yine yakınmayı sürdürecektir:

– “Karma otobüse de binebilmek istiyoruz.”

– “Karma otobüse binenlere sırnaşık, yollu gözüyle bakılıyor. Bütün erkekler tecavüzcü ve tacizcidir!”

– “Yeterli sayıda pembe otobüs yok. Karma otobüsler boş geçerken pembe otobüsler balık istifi. Kadınlar karma otobüslere binmeye sistemli olarak zorlanıyorlar. Karmaya binen kadınlar tacize razıymış gibi gösterilmeye çalışıyor. Taciz meşrulaştırılıyor!”

– “Ayrıca pembe otobüs çalıştırmanın yolcu başına maliyeti yükselttiğini öne süren belediye, pembe otobüse zamlı tarife uygulamaya başladı. Bu ülkede kadın olmanın bedeli bu!”

– “Pembe otobüslerin seyrek /pahalı olması nedeniyle kadınların bir bölümü karma otobüsleri tercih ediyorlar. Bu yüzden pembelerin bütün gün boş gezmesini bahane eden belediye, pembe otobüsleri kaldırdı. Kadınlar bir kez daha insan yerine konmadılar bu ülkede!”

Bakın, gerçekleşmeye başladı bile…

Feminist beyin daha uçuk senaryolar üretecektir elbette. Burada feminizmin dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken niteliği, kadının mağdur edilmesinden beslenmesidir. Bu yüzden feminizm kadının ve herkesin sorunlarını çözecek öneriler yerine kadının mağdurluğunu ortadan kaldırmamakla birlikte sorunları içinden çıkılamaz yapacak taleplerde bulunur. Otobüs örneğinde görüldüğü gibi. Seferleri sıklaştırmak yerine kadına özel otobüs /vagon koyduğunuzda kadını mağdur göstermiş olursunuz. Gerçekte hiç kimsenin mağduriyeti giderilmiş olmaz, yukarıda olası bir kaç örneğini verdiğim gibi yeni mağdurluk bahaneleri üretebileceğiniz bitek bir ortam elde edersiniz.

Liberal zekalı mizah dergilerimiz feminizmin etkisinde. Yine kadın mağdur…

Ayrıcalık istemek yalıtılmayı istemektir. Bugün Batı’da feministler kadını toplum yaşamından daha fazla yalıtacak projeler üretiyorlar. Filmlerin kadına özel gösterimleri yapılıyor (1), yalnızca kadınların girebilecekleri “eşitlik” toplantıları düzenleniyor (2), yalnızca kadın müşteri kabul eden veya kadınları kayıran işletmeler kuruluyor (3,4). Bir zamanlar “Türkiye İran mı olacak?” diye gerzekçe bir soru vardı. Yanlış bir soruydu. Siyasal İslam’ın parçalanmış toplum düşünü feminizm de görüyor. İkisi de aynı cenneti kovalıyor.

(1) http://www.businessinsider.com/women-only-showing-of-wonder-woman-2017-6?international=true&r=US&IR=T
(2) https://www.standard.co.uk/news/uk/white-men-banned-from-attending-equality-conference-a3266116.html
(3) https://www.thesun.co.uk/news/4176712/men-tax-pay-more-melbourne-cafe/
(4) https://thefix.nine.com.au/2017/12/28/13/05/iliza-shlesinger-sued-for-banning-men-from-comedy-show

1 Comment

  1. Hayri

    Kadınlar için fotoğraf yarışması (https://www.anadoluhayat.com.tr/hakkimizda/kadin-gozuyle-hayattan-kareler) veya kadın girişimciye özel kredi ve o girişimcinin sigortası bile var. (https://www.axasigorta.com.tr/kadin-girisimci-sigortasi.aspx?pageID=124). Ama hiç bir feminist bunları kadının metalaştırılması, ticarileştirilmesi olarak görmez.

Leave a Reply

Doğrulama *Captcha loading...

Pin It on Pinterest