Genel

“İşte Eşitlik” Bildirisi Ayrımcılıktır

Eşitlikçilik söylemi yalnızca cinsiyetler üzerinden değil, uluslar, kültürler ve etnik kökenler üzerinden de yürüyen ikiyüzlü bir söylemdir. Liberalizm ve onun yavrusu feminizm adaleti öncelemez; adaleti kaldırıp onun yerine iyilik gibi gösterdiği eşitliği koymaya çalışır.

Aşağıda Gaziantep Belediyesi’nin internet sitesinde sergilenen bir bildiriyi, “işte eşitlik” bildirisini görüyorsunuz.

Bu gördüğünüz belgenin şöyle bir eşdeğeri olduğunu düşünün: “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti her yıl etnik kökenler arası ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu azaltmayı hedeflemektedir.

– Türk, Kürt yurttaşlarımızın etnik fark gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

– Türk – Kürt fırsat eşitliği kriterlerini tüm toplumsal politikalarımızda tanımlarız.

– Eğitim politikaları oluşturur, izler, Kürtlerin katılımına özel olarak dikkat ederiz.”

Seçtiğim örneğin kışkırtılmaya açık bir konu olmasına takılmayın. Gaziantep Belediyesi’nin cinsiyetler için söylediği neyse, yukarıya yazdığım örnek etnik kökenler veya kültürler için o. Hiç bir fark yok. Ama son maddede açıklanamaz bir çelişkiye düştüğüm görülüyor. Kürtlerin katılımına özel olarak dikkat etmek Kürtlerin kayırılması demektir, iki kere iki dört. Çünkü dikkat dediğimiz şey sınırlı bir kaynaktır. Dikkatinizi paylaştırmak için öncelikler belirlemeniz, eşit davranmadığınız anlamına gelir. Aynı anda hem siyah hem beyaz olmaz. Ya Kürtlere öncelik verir ve eşitliğin doğru olmadığını söylersiniz, ya da kimseyi kayırmaz ve gerçekten eşitlikçi olursunuz. Ya kadınların katılımına özel olarak dikkat eder, dürüst olur ve cinsiyetçiliği ve ayrımcılığı savunursunuz, ya da kimseye öncelik tanımaz ve gerçekten eşitlikçi olursunuz. Diğer seçeneklerin hepsi ikiyüzlülüktür. Feminizm ikiyüzlülüktür, ahlakî çifte standarttır, ahlaksızlığın savunusudur.

Gezegenin her yerinde olduğu gibi Gaziantep Belediyesi’nde de bütün ağır işleri erkekler yapar. Kanalizasyon ekiplerinde “işte eşitlik” uygulanmaz. Çöp toplama hizmetlerinde “işte eşitlik” uygulanmaz. Tozun, toprağın içinde, şantiyede çalışacak, iskeleye tırmanacak mühendisler seçilirken “işte eşitlik” uygulanmaz. Gaziantep Belediyesi’nin kadın işçi ve memurlarının onda dokuzu klimalı, kaloriferli binalarda, çoğu zaman kıçlarını koltuktan kaldırmadan çalışırlar ve alnından ter akan, yaralanma ve hasta olma tehlikesini göze alan erkek çalışanlarla aynı ücreti alırlar.

Bir işyerinde “işte eşitlik”ten söz edildiğini gördüğünüzde, bunun “Bu işyerinde kadın çalışanlar kayırılmaktadır” demek olduğunu bilin. Feminizm budur.

Leave a Reply

Doğrulama *Captcha loading...

Pin It on Pinterest